Συνάδελφοι, στην ενότητα ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ μπορείτε να στέλνετε κείμενο στο σύλλογο που να αναφέρει τη ταυτότητά σας (εμπορική ή προσωπική) αναλόγως της θεματολογίας προσφοράς -αντικείμενο ή υπηρεσίας, τη δ/νση σας με τηλέφωνο, fax, email, και το είδος της προσφοράς προς τους συναδέλφους μας. Ο Σύλλογος θα ανεβάζει στην ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ το θέμα, με σκοπό την αλληλλοεξυπηρέτηση μας και την οικονομική βοήθεια μεταξύ των μελών μας και των οικείων τους.

Εμφάνιση #
Τίτλος Εμφανίσεις
Προσφορά οπτικών OCCHIO 95