Εκτύπωση

To IKA-TAYTEΚΩ όρισε ώρες επίσκεψης στο Ταμείο. ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ:

11:00 έως 14:00 ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (ημέρα όπου δεν θα υπάρχει συναλλαγή με τους ασφαλισμένους)

(Δ.Ι.Α.Δ.Λ/ΦΒ’ 1020089/12-12-2011 ΦΕΚ 3036/2Β’/30-12-2011), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ.Ι.Α.Δ.Λ/ΦΒ 10/25836/31-12-2013 & εγκύκλιος 52/06-08-2014