Εκτύπωση

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΟΣΗΛΙΩΝ ΟΜΑΔΙΚΟΥ 2155/0

 
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αλλαγής του τρόπου υποβολής των αποδείξεων των 
νοσηλίων απαιτείται να επιβεβαιωθεί το mail κάθε ασφαλισμένου στο ομαδικό
ασφαλιστήριο ΥΓΕΙΑΣ 2155/0, ώστε να μπορεί να γίνεται η εισαγωγή των αποδείξεων 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, που έχει δημιουργήσει η Εταιρεία για όλες τις 
αποζημιώσεις των ομαδικών συμβολαίων.
Η Εταιρεία προκειμένου να διευκολύνει την διαδικασία υποβολής των νοσηλίων και
την συντόμευση εκκαθάρισης τους θέλει να δηλώσετε με ποιο mail επιθυμείτε να 
εγγραφείτε στην παραπάνω πλατφόρμα αποζημιώσεων.
Κατόπιν τούτου παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε το
επισυναπτόμενο δελτίο στοιχείων ασφαλισμένου το αργότερο μέχρι 6.2.2023. 
Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο (κλικ) για να εμφανιστεί το "δελτίο στοιχείων 
ασφαλισμένου", συμπληρώστε τα στοιχεία σας και πατήστε ΥΠΟΒΟΛΗ
Σύνδεσμος :