Εκτύπωση

Πρόταση προς ψήφιση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ προς ΨΗΦΙΣΗ

των Συλλόγων Υπαλλήλων και Συνταξιούχων

που έγινε αποδεκτή από την Εταιρεία

  1. 1.      ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ                αύξηση ασφαλίστρου  32%

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ           αύξηση ασφαλίστρου   8% 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ      αύξηση ασφαλίστρου  40%

            Ελάχιστο ποσό μηνιαίου ασφαλίστρου άμεσα ασφαλισμένου  70 ευρώ.

            Ανώτατο ποσό μηνιαίου ασφαλίστρου άμεσα ασφαλισμένου 300 ευρώ.

Αύξηση του ανώτατου ορίου επί του οποίου καταβάλλονται εισφορές εξαρτώμενων μελών από τα 1.800 στα 2.000 ευρώ.

 

  1. 2.      ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Νέα όρια συμμετοχής των ασφαλισμένων στις νοσοκομειακές δαπάνες για ηλικίες άνω των 60 ετών (υπαλλήλων και συνταξιούχων).

 

Έως 10.000 ευρώ           συμμετοχή  ασφαλισμένου   20%

10.001 – 20.000                                                                 15%

20.001 – 50.000                                                                   5%

Πέραν των 50.000                                                               0%      

Η μεγίστη ετήσια συμμετοχή για ειδικές παθήσεις είναι 5.000 ευρώ ανεξαρτήτως πλήθους νοσηλειών εντός του έτους.

 

  1. 3.      ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Μείωση της επιβάρυνσης στα διαχειριστικά έξοδα του συμβολαίου από 8% σε 2% επί των ζημιών.

 

  1. 4.      ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Νοσοκομειακό επίδομα 70 ευρώ ανά ημέρα νοσηλείας (ανώτατο όριο 30 ημερών). Καταβάλλεται χωρίς απόδειξη.

Χειρουργικό επίδομα έως 2.000 ευρώ ανά νοσηλεία (υπολογιζόμενο με βάση τον πίνακα χειρουργικών αμοιβών). Καταβάλλεται χωρίς απόδειξη

 

  1. 5.      ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

Μείωση του ορίου κερδών για μείωση ασφαλίστρου στις 200.000 ευρώ, από τις 500.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.