Εκτύπωση

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

 

                                               

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ.ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 18Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

           

Σήμερα Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος Συμβούλου Σπυρίδωνα Λευθεριώτη, συνεκλήθη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε μετά από μυστική ψηφοφορία σε σώμα, ως εξής :

 

Πρόεδρος : Σπυρίδων Λευθεριώτης

Αντιπρόεδρος : Ιωάννης Κόλλιας

Γραμματέας  : Ιωάννης Πολίτης

Ταμίας : Ευαγγελία Τριανταφύλλου

Εφορος Δημοσίων Σχέσεων : Μαρία-Αιμιλία Τρακάκη

Μέλος :  Ιωάννης Κανδυλιώτης

Μέλος :  Στέφανος Τομπουλίδης

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ