Εκτύπωση

Πρόσθετη Πράξη ,αριθ. 302069 του Ομαδικού μας Συμβολαίου 2155

Συνάδελφοι,         

Αθήνα, 10 Μαΐου 2021

 

Σας παραθέτουμε την Πρόσθετη Πράξη ,  αριθ. 302069 του Ομαδικού μας Συμβολαίου 2155/0 ,  όπως μας εστάλη από τον Σύλλογο Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

 

Το Δ. Σ