Εκτύπωση

Επιτροπή Ομαδικού Συμβολαίου Υγείας 2155/0

       

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Συνάδελφοι,

Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα  των συναδέλφων, που με απόφαση του Δ.Σ ανέλαβε την διαπραγμάτευση του Ομαδικού Σ/Λ, Γρηγόρη Νικήτα, Σπύρο Λευθεριώτη, Γιάννη Πολίτη και Κώστα Αργυρόπουλο. Η συμβολή και η άψογη συνεργασία τους με το Δ.Σ του Συλλόγου μας είναι σημαντική.

Η ψηφοφορία συνεχίζεται . Επικοινωνήστε με όλους όσους γνωρίζετε.  Θέλουμε τη σύμφωνη  γνώμη και των 1600 συνταξιούχων συναδέλφων μας!!!

Για το Δ. Σ

Ο Πρόεδρος

 

Γιάννης Κόλλιας