Εκτύπωση

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2155/0

Συνάδελφοι,

 

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2021

 

Τα αποτελέσματα του Ομαδικού μας συμβολαίου υγείας 2155/0, είναι για  μια ακόμη χρονιά ιδιαίτερα αρνητικά. Ο δείκτης αποζημιώσεων προς ασφάλιστρα (lossratio) για την κάλυψη της υγείας ανήλθε στο 139,57%. Πιο συγκεκριμένα τα ασφάλιστρα υγείας ήταν 3.271.698 ευρώ και οι αποζημιώσεις 4.566.450 ευρώ.

 

Δηλαδή οι αποζημιώσεις ήταν κατά 40% (1.294.752 € ) περίπου μεγαλύτερες από τα ασφάλιστρα,παρ’ όλη την περσινή αύξηση των ασφαλίστρων. 

Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα την ζημιογόνα πορεία του συμβολαίου με παρεμβάσεις, τόσο στην πλευρά των ασφαλίστρων, όσο όμως και στην πλευρά των αποζημιώσεων.

 

Συγκεκριμένα αν η παρέμβαση περιοριστεί μόνο στο ασφάλιστρο τότε αυτό θα πρέπει να αυξηθεί κατά 44,60% (είναι το ποσοστό υπέρβασης των ζημιών συν ένα ποσοστό, όπως προβλέπεται στους όρους του συμβολαίου). Ένα τέτοιο γεγονός θα ήταν καταστροφικό αλλά και δυσβάστακτο.

 

Για αυτό το λόγο η επιλογή μας ήταν μονόδρομος στο συνδυασμό μιας περιορισμένης  αύξησης των ασφαλίστρων κατά 5% με παράλληλη αύξηση της συμμετοχής μας στις δαπάνες των νοσοκομειακών καλύψεων.

 

Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου απαιτείται η συμφωνία του 75% των ασφαλισμένων (υπαλλήλων και συνταξιούχων) για την τροποποίηση των όρων του συμβολαίου πλην αυτού της μεταβολής των ασφαλίστρων που μπορεί να γίνει κατ’ ευθείαν από την Εταιρία.

 

Με βάση τα αναλυτικά δεδομένα που έχουμε στην διάθεσή μας, το Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλωνκαι το Δ.Σ. του  Συλλόγου Συνταξιούχωντης Εθνικής Ασφαλιστικής επεξεργάστηκαν την παρακάτω πρόταση, την οποία θέτουν στην κρίση σας και ζητούν την θετική ψήφο σας πιστεύοντας ότι είναι μια ισορροπημένη και δίκαια πρόταση.

 

Η πρόταση των Συλλόγων μας για το Ομαδικό συμβόλαιο 2155/0

 

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

Αύξηση των ασφαλίστρων σε ποσοστό 5%για τους κύρια ασφαλιζόμενους.

Αύξηση 0,10% για το πρώτο εξαρτώμενο μέλος και 0,20% από δυο και πάνω. 

 

Β. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ σε ΜΗ συμβεβλημένα νοσοκομεία

Να παραμείνουν τα σημερινά ποσοστά συμμετοχής. 

 

Γ.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ σε συμβεβλημένα νοσοκομεία

Τι ισχύει σήμερα: 

Για νοσηλείες από 1€ - 10.000 € η συμμετοχή του ασφαλισμένου είναι 10% και για ποσά μεγαλύτερα των 10.000€ δεν προβλέπεται επιπλέον συμμετοχή.

Παράδειγμα: 

Για νοσηλεία ύψους 10.000€  η επιβάρυνση του ασφαλισμένου με τη συμμετοχή Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα (ΚΑΦ) είναι 1.000€.  Για νοσηλεία ύψους 25.000€  η επιβάρυνση του ασφαλισμένου με τη συμμετοχή Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα (ΚΑΦ) είναι 1.000€. Δηλαδή για τις επόμενες 15.000 δεν υπάρχει συμμετοχή.  

 

Η πρότασή μας είναι: 

για νοσηλείες από 1€ - 4.000€  η συμμετοχή του ασφαλισμένου να είναι 20%,

για το τμήμα του ποσούαπό 4.001€-10.000€ η συμμετοχή να είναι 10%, 

για το τμήμα του ποσού από 10.001€ - 50.000€ η συμμετοχή να είναι   4% 

και για το τμήμα του ποσού πάνω από 50.000 € δεν θα υπάρχει συμμετοχή.

 

Παράδειγμα: 

Για νοσηλεία ύψους 10.000€ η συνολική επιβάρυνση του ασφαλισμένου με τη συμμετοχή Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα (ΚΑΦ) θα είναι 1.400€. 

(δηλαδή 4.000€ Χ 20%= 800€ και 6.000€ Χ 10%= 600€, σύνολο 800+600=1.400€) 

Παράδειγμα: 

Για νοσηλεία ύψους 50.000€ η συνολική επιβάρυνση του ασφαλισμένου με τη συμμετοχή Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα (ΚΑΦ)  είναι θα 3.000€. 

(δηλαδή4.000€ Χ 20%=800€,  6.000€ Χ 10%= 600€ και 40.000€ Χ 4%= 1.600€, σύνολο 800+600+1600=3.000€) 

 

Για νοσηλείες ποσού υψηλότερου των 50.000€ δεν θα υπάρχει περαιτέρω επιβάρυνση του ασφαλισμένου. Δηλαδή η μέγιστη συμμετοχή του ασφαλισμένου ανεξαρτήτως ποσού νοσηλείας είναι 3.000€. 

 

Τα παραπάνω ποσοστά αυξημένης συμμετοχής των ασφαλισμένων(υπαλλήλων και συνταξιούχων) θα ισχύουν στις νοσηλείες ατόμων άνω των 60 ετών

 

Στις 5 σοβαρές ασθένειες (έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγχείρηση bypass συνέπεια στεφανιαίας νόσου, εγκεφαλικό, καρκίνος, νεφρική ανεπάρκεια) θα ισχύει πλαφόν συμμετοχής ασφαλισμένου ανά έτος 3.000 €, ανεξάρτητα από το πλήθος νοσηλειών. Ο λόγος είναι ότι σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις (καρκίνος, νεφρική ανεπάρκεια) χρειάζονται επαναλαμβανόμενες νοσηλείες στο νοσοκομείο. 

 

 

Συνάδελφοι, 

  

Θεωρούμε τις αλλαγές αυτές απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες προκειμένου να διατηρηθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μας, που σημειώνουμε ότι καλύπτει τόσο τους εν ενεργεία συναδέλφους, όσο και τους συνταξιούχους της  Εταιρίας μας, ενισχύοντας την αλληλεγγύη μεταξύ μας. 

 

Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου απαιτείται η συμφωνία του 75% των ασφαλισμένων για την τροποποίηση των όρων του συμβολαίου.

 

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσοστό έγκρισης, η Εταιρία  όπως ανακοίνωσε στον Σύλλογο Υπαλλήλων ακολουθώντας τους όρους του συμβολαίου, θα αυξήσει τα  ασφάλιστρα κατά 44,60% από 1-3-2021, με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον του συμβολαίου μας.

 

Λόγω της πανδημίας υπάρχει αδυναμία να προχωρήσουμε σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις των συνταξιούχων μας. Θα θέλαμε να  βοηθήσετε να συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία του 75% με τρόπο που σας ανακοινωθεί άμεσα.

 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας συνταξιούχους να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία και να στηρίξουν υπερψηφίζοντας την πρόταση,για να διατηρήσουμε το μεγάλο αυτό πλεονέκτημα ενός ισόβιου ομαδικού συμβολαίου.

 

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

 

Το Δ. Σ