Εκτύπωση

Αναστολή διαδικασίας προέκρισης οδοντοιατρικών δαπανών

Συνάδελφοι , σήμερα ενημερωθήκαμε ότι κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων περιορισμού μετακινήσεων των πολιτών, αναστέλλεται η διαδικασία προέγκρισης οδοντιατρικών δαπανών για τους ασφαλισμένους με το ομαδικό μας συμβόλαιο 2155/0.

 

Ο έλεγχος των δαπανών θα πραγματοποιείται σε απολογιστική βάση με την προσκόμιση αναλυτικής περιγραφής και κοστολόγησης των πραγματοποιηθέντων πράξεων από τον θεράποντα οδοντίατρο και τα αποτελέσματα του απεικονιστικού ελέγχου (ακτινογραφίες), ο οποίος κρίνεται ιατρικώς αναγκαίος για την διάγνωση της πάθησης.

 

 

Ευχές σε όλους για υγεία!!!

 

 

Το Δ. Σ