Εκτύπωση

Ετήσια Γενική Συνέλευση 9.5.2019

                                                                              

Συνάδελφοι,

 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί στις 9.5.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30

στο Ξενοδοχείο Αμαλία, Λ. Αμαλίας 10, Σύνταγμα.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.  Διοικητικός απολογισμός

2.  Οικονομικός απολογισμός για τη χρονική περίοδο 1.1 - 31.12.2018

3.  'Εκθεση Εξελεγκτικής επιτροπής

4.  Προϋπολογισμός του έτους 2019

5.  Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματά μας

6.  Ενημέρωση για το Ομαδικό Συμβόλαιο (2155)

 

Η παρουσία όλων θεωρείται επιβεβλημένη

 

 

                                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

                                                                 Το Δ. Σ