Εκτύπωση

Προϋποθέσεις για έγερση αγωγής που αφορά τις περικοπές Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδομάτων αδείας

Συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις  του Νομικού Γραφείου κ. Θ. Σκούρα για έγερση αγωγής  που αφορά τις περικοπές Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδομάτων αδείας  στις Κύριες Συντάξεις.

Σε ότι αφορά τη Σύμβαση Εργολαβίας Δίκης μπορείτε να απευθύνεστε είτε στο Νομικό Γραφείο του κ. Θ. Σκούρα είτε στον Σύλλογο

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Το Δ. Σ