Εκτύπωση

Προσφορά Νομικού Γραφείου για την διεκδίκηση των περικοπών

                                                                                                         Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2019

 

 

Συνάδελφοι,

Σχετικά με το θέμα της άσκησης αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την περικοπή Δώρων  Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδομάτων αδείας,  το Δ.Σ του Συλλόγου σας πρότεινε σε προηγούμενη ανακοίνωσή του,  εφόσον το επιθυμείτε, να απευθυνθείτε σε Νομικά Γραφεία με δική σας ευθύνη. 

Παρόλα αυτά , πολλά μέλη του Συλλόγου μας ζήτησαν να τους υποδείξουμε Νομικό Γραφείο προκειμένου να υποβληθούν σωρευτικά  ατομικές αγωγές για μείωση κόστους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  ζήτησε προσφορές από Νομικά  Γραφεία που έχει  συνεργαστεί στο παρελθόν .

Μέχρι τώρα μας εδόθη προσφορά από το Γραφείο του κου Σκούρα την οποία και σας γνωστοποιούμε. Θα σας ενημερώσουμε στην περίπτωση που σταλεί και άλλη προσφορά.

Εάν επιλέξτε την ένδικη διαδικασία,  σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εν λόγω Νομικό Γραφείο και συνεννοηθείτε  για τις περαιτέρω ενέργειες.

Οι αγωγές θα κατατεθούν εντός του Α΄ τριμήνου 2019.

 

 

Ο  Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν.  Γραμματέας

 

 

Γιάννης Κόλλιας                                                                     Δημήτρης Φλεβάρης

 

 

Σημ.:  Παραθέτουμε αυτούσια την προσφορά

 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Κ. ΣΚΟΥΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  Δικηγορική  Εταιρεία

 
   

 

 

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ι   Ε Τ Α Ι Ρ Ο Ι                       

                                                                                                                                                                                            

ΔΡ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Κ. ΣΚΟΥΡΑΣ                                            Πατριάρχου Ιωακείμ αρ. 3,  106 73 Αθήνα  

ΑΝΝΑ Β. ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΚΑ                                                        Τηλέφωνα: (0030) 210 7249737 – 7228440

ΜΑΡΙΑ Κ. ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ                                                            Τέλεφαξ    : (0030) 210 7249738

                                                                                                                                Ηλ. Ταχυδρ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ   Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Η Σ                       

 

ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ, ΜJUR (OXFORD)          

_____________________________________________________

Γ ρ α μ μ α τ ε ί α :  Στασινή Πολύδωρα

                   

 

 

 

 

Προς :  ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

                Βουλής 7 – Αθήνα 10562

                                                                                                                        Αθήνα, 13.12.2018

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ της ΑΕΕΓΑ ‘Η ΕΘΝΙΚΗ’

 

Η προσφορά του Γραφείου μας («ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Κ. ΣΚΟΥΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δικηγορική Εταιρεία») για την άσκηση αγωγών ενώπιον του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ για την περικοπή των κύριων συντάξεων και την κατάργηση των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και Επιδόματος Αδείας σε κύριες συντάξεις, (περικοπές) που κρίθηκαν παράνομες λόγω αντισυνταγματικότητας του άρθρου 6 παρ. 2 ν. 4051/2012 και άρθρου πρώτο παρ. ΙΑ  υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 και υποπαρ. ΙΑ 6 περ. 3 ν. 4093/2012 σύμφωνα με τις υπ΄ αριθ. 2287 – 2290/2015 αποφάσεις της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΣΤΕ), ανέρχεται σε :

ΕΥΡΩ [εκατό (€100,00) ευρώ συν Φ.Π.Α 24% =] εκατόν είκοσι τέσσερα (€124,00)

ανά άτομο - δηλαδή όπως και στις αγωγές για την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) - με τους ακόλουθους όρους :

 

 

 

  • Θα υπογραφεί σχετική Σύμβαση Εργολαβίας Δίκης με ποσοστό αμοιβής                      έξι τοις εκατό (6%) επί του ποσού που θα εισπράξει ο Εντολέας.

Στην περίπτωση που οι Συνταξιούχοι -Εντολείς υπερβούν τους τριακόσιους (300), ο συντελεστής του ποσοστού της αμοιβής θα είναι πέντε τοις εκατό (5%).

  • Το Δικαστικό Ένσημο, που θα καταβληθεί κατά την ημέρα εκδίκασης της κάθε αγωγής,  βαρύνει τον Συνταξιούχο – Εντολέα και με τα σημερινά δεδομένα  το ποσό αυτό ανέρχεται σε ποσοστό οκτώ της χιλίοις (8 %0 ) με τις εκάστοτε επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις υπέρ ΤΑΧΔΙΚ και ΟΓΑ, εφόσον το ποσό που διεκδικεί ο κάθε Συνταξιούχος – Εντολέας υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες (6.000,00)   ευρώ. Για ποσό μέχρι  έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ δεν οφείλεται δικαστικό ένσημο σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.

Η προσφορά αυτή ισχύει στην πρωτόδικη δίκη, δηλαδή μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ.

_______________________

Σημείωση : Για την έγερση της αγωγής είναι αναγκαία τα ακόλουθα έγγραφα :

 

  • Απόφαση του Ασφαλιστικού Φορέα Συνταξιοδότησης της Κύριας  Ασφάλισης (όπως και κάθε τροποποιητική).

 

  • Φίσα (δηλαδή το Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεως) για τον                   12ο μήνα του κάθε χρόνου από το 2014 μέχρι και το 2018,                                                 για την ΚΥΡΙΑ σύνταξη.

 

  • Υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Εργολαβίας Δίκης σε τρία  (3) πρωτότυπα.

 

  • Καταβολή του ποσού των εκατόν είκοσι τεσσάρων (124,00) ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό της ως άνω Δικηγορικής μας Εταιρείας, που θα γνωστοποιηθεί.

 

  • Επιπλέον, ο / η κάθε ενδιαφερόμενος/η παράκληση να βάλει στον φάκελο σημείωμα με τα στοιχεία επικοινωνίας του : τον αριθμό του κινητού του ή του σταθερού του τηλεφώνου.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση στη διάθεσή σας.

 

Δρ. Θεμιστοκλής Κ. Σκούρας