Εκτύπωση

Αίτηση προς τον ΕΦΚΑ

Συνάδελφοι,

Σχετικά με την υποβολή αίτησης προς τον ΕΦΚΑ που αφορά  τις παράνομες κρατήσεις σας καλούμε να επισκεφτείτε την σελίδα : www.efka.gov.gr) χρησιμοποιώντας τους ίδιους κωδικούς που καταχωρείτε στην δήλωσή σας (usernamepassword ) καθώς και τον ΑΜΚΑ και στην συνέχεια υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ στην παράγραφο Β της Ηλεκτρονικής Αίτησης να προσθέσετε το παρακάτω κείμενο:

                                             ΑΙΤΟΥΜΑΙ

1ο ) Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι σήμερα, τα ποσά που παρακρατήσατε παρανόμως από τη σύνταξη μου, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2ο ) Να μου καταβάλλετε από τούδε και στο εξής  τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα , καθώς και τα επίδομα αδείας, όπως αυτά τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31-12-2012.

3ο) Να αναπροσαρμόσετε από σήμερα τη σύνταξή μου στα επίπεδα προ του 2013, εξαλείφοντας τα παρανόμως και μέχρι πρότινος παρακρατηθέντα ποσά, όπως προαναφέρθηκαν και να μην εφαρμόζετε στην περίπτωσή μου διατάξεις  που ήδη κρίθηκαν παράνομες και αντισυνταγματικές.

 

Σε περίπτωση που δεν έχετε δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής θα απευθυνθείτε στον Λογιστή σας.

 

Συναδελφικά

 

Το Δ. Σ