Εκτύπωση

Περικοπές επιδομάτων δώρων κλπ.

Συνάδελφοι,

Σχετικά  με το θέμα της επιστροφής των κομμένων επιδομάτων, ( Δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και Θερινής ΄Αδείας), σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 3037/18  Απόφαση του μονομελούς Διοικ. Πρωτ. Θεσσαλονίκης, το Δ. Σ του Συλλόγου μας σε συνεδρίαση λαμβάνοντας υπόψη και  την άποψη του Νομικού μας Συμβούλου, συζήτησε το θέμα.

Το εν λόγω ζήτημα είναι περίπλοκο και αλληλοσυγκρουόμενες είναι οι απόψεις του Νομικού Κόσμου.

Είναι βέβαιο ότι για την εν λόγω δικαστική απόφαση θα ασκηθεί Έφεση από τον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ),  ενώ ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την οριστική απόφαση είναι απροσδιόριστος , αν λάβουμε υπόψη μας, ότι  για την ανωτέρω πρωτόδικη απόφαση απαιτήθηκε χρονικό διάστημα 8 ετών από την κατάθεση της αγωγής μέχρι την εκδίκασή της.

Όσον αφορά την υποβολή αίτησης προς τον ΕΦΚΑ, για την κατοχύρωση δικαιώματος , διίστανται οι απόψεις για το κατά πόσο είναι αποτελεσματική για την ανακοπή του χρόνου παραγραφής.

Η άσκηση αγωγής επί της ουσίας κατοχυρώνει τα δικαιώματα των Συνταξιούχων .

Επί αυτού του ζητήματος το Δ. Σ του Συλλόγου σας προτείνει εφόσον το επιθυμείτε να απευθυνθείτε σε Νομικά Γραφεία και με δική σας ευθύνη να επιλέξετε τον τρόπο που θα προσεγγίσετε το ζήτημα αυτό.

Λάβετε υπόψη σας ότι η πρόσφατη δραστηριότητα του Συλλόγου μας σχετικά με την Εισφορά Αλληλεγγύης ήταν διαφορετική περίπτωση, διότι η απόφαση που έκρινε παράνομη την παρακράτησή  της είχε τελεσιδικήσει .

 

Συνάδελφοι,

Το Δ. Σ σας ενημερώνει,  αλλά την τελική απόφαση  θα την πάρετε εσείς.

 

Συναδελφικά

 

Το Δ. Σ