Εκτύπωση

ΕΟΠΥΥ

 

Παροχές

 

 

1.ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

 

Ο ΕΟΠΥΥ παρέχει στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα χρήσης Συμβεβλημένων Ιατρών.

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΟΠΥΥ :

 1. Εξωτερικά ιατρεία των κέντρων υγείας,
 2. Εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσοκομείων,
 3. Εξωτερικά ιατρεία των των στρατιωτικών νοσοκομείων,
 4. Εξωτερικά ιατρεία των των πανεπιστημιακών νοσοκομείων,
 5. Τα αγροτικά Ιατρεία,
 6. Τα περιφερειακά ιατρεία,
 7. Τα πολυϊατρεία και ιατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
 8. Τα εξωτερικά ιατρεία των ιδιωτικών νοσοκομείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 9. Ιατρούς του ιατρείου της Βουλής των Ελλήνων,
 10. Ιατρούς που εργάζονται στα Υπουργεία και στα ιατρείων των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστικό Σώμα),
 11. Πολυιατρεία και ιατρικές εταιρείες συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

 

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ 

Α) ΓΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ:

 

 1. Τηλεφωνικά, καλώντας το τριψήφιο νούμερο 184.
 2. Από τα ΚΕΠ της περιοχής σας ζητώντας τηλέφωνα και Διευθύνσεις των γιατρών της ειδικότητας που έχετε ανάγκη.
 3. Πολυιατρεία του ΙΚΑ
 4. Όλες τις προαναφερόμενες δομές του ΕΟΠΥΥ.

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ:

Ο ασφαλισμένος κλείνει ραντεβού με τον γιατρό της Ειδικότητας που τον ενδιαφέρει και δεν πληρώνει την επίσκεψη του. Σε περίπτωση που ο γιατρός έχει κλείσει τα ραντεβού του για τον μήνα (200 επισκέψεις), ο ασφαλισμένος θα πρέπει να απευθυνθεί σε άλλο γιατρό αντίστοιχης ειδικότητας.

 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ:

 

Η ιατρική περίθαλψη περιλαμβάνει την εξέταση στο ιατρείο ή στο σπίτι του ασφαλισμένου, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Επίσης, περιλαμβάνει τις ιατρικές πράξεις που είναι αναγκαίες για τη διάγνωση και την θεραπεία του ασθενούς.

 

 

 Δεν αποζημιώνεται η ιατρική επίσκεψη σε μη συμβεβλημένους ιατρούς.

 

 

 

 

2.ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Ο ΕΟΠΥΥ παρέχει στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα χρήσης για Μικροβιολογικές Εξετάσεις καθώς και Ακτινολογικές σε συμβεβλημένα εργαστήρια.

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΟΠΥΥ :

 1. Εξωτερικά ιατρεία των κρατικών, πανεπιστημιακών ή στρατιωτικών νοσοκομείων,
 2. Στα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία,
 3. Στις εργαστηριακές δομές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 4. Σε συμβεβλημένους εργαστηριακούς ιατρούς όλων των ειδικοτήτων,
 5. Σε διαγνωστικά εργαστήρια, πολυϊατρεία και γενικότερα φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.),
 6. Εξωτερικά εργαστήρια των συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών και των Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας.

 

 

 

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ 

Α) ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ και ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ :

 

 1. Τηλεφωνικά, καλώντας το τριψήφιο νούμερο 184.
 2. Από τα ΚΕΠ της περιοχής σας ζητώντας τηλέφωνα και Διευθύνσεις των γιατρών της ειδικότητας που έχετε ανάγκη.
 3. Πολυιατρεία του ΙΚΑ
 4. Όλες τις προαναφερόμενες δομές του ΕΟΠΥΥ.

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ:

Η παραπομπή για παρακλινικές εξετάσεις γίνεται ηλεκτρονικά, από τον γιατρό ειδικότητας που χορηγεί το παραπεμπτικό. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική παραπομπή, χρησιμοποιείται το έντυπο που ορίζεται από τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο έχουν μόνο οι Συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ. Στην περίπτωση χειρόγραφού παραπεμπτικού απαιτείται έγκριση ελεγκτή ιατρού όταν η αξία του παραπεμπτικού υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ.

 

Το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου (άμεσα και έμμεσα),  που θα επιβαρυνθεί και θα καταβάλει ο ίδιος είναι  15%.

Σε περίπτωση πραγματοποίησης των εξετάσεων εντός των μονάδων του Οργανισμού, των σχηματισμών του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών και των στρατιωτικών νοσοκομείων, δεν προβλέπεται συμμετοχή του ασφαλισμένου.

 

 

Δεν αποζημιώνονται εξετάσεις που διενεργούνται σε μη συμβεβλημένα εργαστήρια.

 

 

3.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Ο ΕΟΠΥΥ παρέχει στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα χρήσης για τις παραπάνω πράξεις ως εξής :

 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ:

Οι Φυσικοθεραπείες γίνονται μόνο σε Συμβεβλημένα Κέντρα με τον ΕΟΠΥΥ.

 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΟΠΥΥ :

 1. Συμβεβλημένα εργαστήρια φυσικοθεραπείας,
 2. Συμβεβλημένα εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης,
 3. Συμβεβλημένα εργαστήρια κλινικών και θεραπευτηρίων,
 4.  ΚΑΑ κατόπιν παραπεμπτικού θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ 

 

 1. Τηλεφωνικά, καλώντας το τριψήφιο νούμερο 184.
 2. Από τα ΚΕΠ της περιοχής σας ζητώντας τηλέφωνα και Διευθύνσεις των γιατρών της ειδικότητας που έχετε ανάγκη.
 3. Όλες τις προαναφερόμενες δομές του ΕΟΠΥΥ.

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ:

Η παραπομπή για φυσικοθεραπείες γίνεται ηλεκτρονικά, από τον γιατρό ειδικότητας. Το παραπεμπτικό αυτό εγκρίνετε από τον ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ (πχ. Ελεγκτής του ΙΚΑ της περιοχής σας), προσκομίζοντας το παραπεμπτικό και το επικυρωμένο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική παραπομπή, χρησιμοποιείται το έντυπο που ορίζεται από τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο έχουν μόνο οι Συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ.

Οι φυσιοθεραπευτικές πράξεις εκτελούνται μόνο από πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές. Στη φυσικοθεραπεία καθιερώνεται αποζημίωση ανά συνεδρία (επίσκεψη) εντός της οποίας εκτελούνται όσες φυσιοθεραπευτικές πράξεις κρίνονται αναγκαίες.

Η έκδοση του κάθε παραπεμπτικού θα γίνεται ανά μήνα και στο παραπεμπτικό θα αναγράφεται ο αριθμός των συνεδριών καθώς και οι απαιτούμενες φυσιοθεραπευτικές πράξεις ανά συνεδρία.

 

Δικαιολογούνται έως 12 συνεδρίες δύο φορές το χρόνο και η αποζημίωση ανά συνεδρία ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ.

 

 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ:

Οι Ανωτέρω Θεραπείες γίνονται μόνο σε Συμβεβλημένα Κέντρα με τον ΕΟΠΥΥ, και χορηγούνται ανάλογα με την πάθηση με προσκόμιση

 

1. παραπεμπτικό θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας και

2. έγκριση ελεγκτή ιατρού

 

έως 20 συνεδρίες ανά είδος το μήνα. Οι πράξεις αυτές δύναται να αποζημιώνονται απευθείας σε ασφαλισμένους με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

 

 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΟΠΥΥ :

 1. Συμβεβλημένα εργαστήρια φυσικοθεραπείας,
 2. Συμβεβλημένα εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης,
 3. Συμβεβλημένα εργαστήρια κλινικών και θεραπευτηρίων,
 4.  ΚΑΑ κατόπιν παραπεμπτικού θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ 

 

 1. Τηλεφωνικά, καλώντας το τριψήφιο νούμερο 184.
 2. Από τα ΚΕΠ της περιοχής σας ζητώντας τηλέφωνα και Διευθύνσεις των γιατρών της ειδικότητας που έχετε ανάγκη.
 3. Όλες τις προαναφερόμενες δομές του ΕΟΠΥΥ.

 

 

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ:

Η παραπομπή για Λογοθεραπείες, εργοθεραπείες και ψυχοθεραπείες γίνεται ηλεκτρονικά, από τον γιατρό ειδικότητας. Το παραπεμπτικό αυτό εγκρίνετε από τον ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ (πχ. Ελεγκτής του ΙΚΑ της περιοχής σας), προσκομίζοντας το παραπεμπτικό και το επικυρωμένο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική παραπομπή, χρησιμοποιείται το έντυπο που ορίζεται από τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο έχουν μόνο οι Συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ.

 

 

 

 1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

 

Ο ΕΟΠΥΥ παρέχει στον ασφαλισμένο μέσω της φαρμακευτικής περίθαλψης:

Α. Φάρμακα

Β. Σκευάσματα ειδικής διατροφής

Γ. Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό

 

ΦΑΡΜΑΚΑ:

Τα φάρμακα παρέχονται μόνο εφόσον κυκλοφορούν νόμιμα, υπάρχει έγκριση να χορηγούνται και μόνο με ιατρική συνταγή ανεξάρτητα από την ονομασία και τη μορφή. Πρέπει να περιλαμβάνονται στον ενιαίο κατάλογο των συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων.

Δεν καλύπτεται η δαπάνη φαρμάκων που περιέχονται στην αρνητική λίστα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά

 

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ:

Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα χορηγούνται βάσει ηλεκτρονικών ιατρικών συνταγών από συμβεβλημένους γιατρούς ΕΟΠΥΥ αντίστοιχης ειδικότητας. Η συνταγογράφηση γίνεται, προσκομίζοντας το επικυρωμένο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, χρησιμοποιείται το έντυπο που ορίζεται από τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο έχουν μόνο οι Συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ.

Σε μη Συμβεβλημένους γιατρούς η συνταγογράφηση γίνετε μόνο ηλεκτρονικά.

 

Η συνταγή των φαρμάκων θα πρέπει να εκτελεστεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

Οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν στις δαπάνες για φάρμακα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

Η εκτέλεση της συνταγής και η παραλαβή του φαρμάκου από το δικαιούχο βεβαιώνεται με την υπογραφή επί της συνταγής του φαρμακοποιού που την εκτέλεσε του υπευθύνου του φαρμακείου με τη σφραγίδα του φαρμακείου και την ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής καθώς και με υπογραφή επί της συνταγής του παραλήπτη του φαρμάκου.

Επί εκτέλεσης της συνταγής ηλεκτρονικά επισυνάπτεται και η συνταγή του γιατρού.

 

Στις συνταγές πρέπει να αναγράφονται μόνο οι ποσότητες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία 1 μηνός το ανώτερο και υποχρεωτικά η δοσολογία.

Στις περιπτώσεις  μειωμένης ή μηδενικής συμμετοχής αυτή πρέπει να αναγράφεται από το θεράποντα ιατρό και να βεβαιώνεται με υπογραφή εκτός και εάν η συνταγή έχει καταχωρηθεί από τον ιατρό ηλεκτρονικά οπότε δεν απαιτείται υπογραφή και σφραγίδα στο ποσοστό συμμετοχής.

Συνταγές με διορθώσεις δε γίνονται αποδεκτές από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκτός εάν υπάρχει αναγραφή των διορθώσεων όπισθεν της συνταγής, με υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού.

Στους ασφαλισμένους που ακολουθούν σταθερή επαναλαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία χρόνιων παθήσεων, οι ιατροί οφείλουν να χορηγούν «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας και μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους.

 

Η εκτέλεση της συνταγής γίνεται

 1. Από τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό φαρμακεία,
 2. Από τα φαρμακεία του Οργανισμού
 3. Τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων.

 

Η χορήγηση φαρμάκων από τα Φαρμακεία του Οργανισμού γίνεται χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου και χωρίς να απαιτείται θεώρηση.

 

Για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα καθώς και με φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων γνωματεύουν επιτροπές αποτελούμενες από γιατρούς ειδικότητας σχετικής με τη νόσο για την οποία συνταγογραφείται το σκεύασμα, φαρμακοποιούς και ειδικούς επιστήμονες στην οικονομική αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ή τα οικονομικά της υγείας του Φορέα ή ιατρούς του ΕΣΥ

ή των στρατιωτικών νοσοκομείων, με αναπληρωματικά μέλη, η διάρκεια των οποίων θα είναι διετής. Πρόεδρος της κάθε επιτροπής ορίζεται ένα από τα τακτικά μέλη και γραμματεύς ένας υπάλληλος του Φορέα. Οι Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου και σε αριθμό που κρίνεται απαραίτητος για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Τα ανωτέρω φάρμακα παρέχονται μόνο από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή των κρατικών νοσοκομείων.

 

 

 

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ –ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΒΗΤΗ κ.λ.π.

 

 

Οι ασφαλισμένοι να απευθύνονται στο ΤΑΠΑΕ «Η ΕΘΝΙΚΗ» για ενημέρωση.

 

 

 

 

Οδοντιατρική Περίθαλψη

 

Δεν παρέχεται από τον ΕΟΠΥΥ μέχρι σήμερα, αυτή η παροχή. Θα ενημερωθείτε με επιστολή μας για τυχόν τροποποιήσεις.

 

 

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

 

 Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει

-       τη νοσηλεία του πάσχοντα,

-       την ενδιαίτησή του,

-       την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική,

-       νοσηλευτική

-       και φαρμακευτική προς αυτόν συνδρομή και ειδικότερα τη δέουσα αγωγή και θεραπεία για αποκατάσταση σωματικών και ψυχικών αναπηριών ή νοσηρών εν γένει καταστάσεων, καθώς και τις αναγκαίες θεραπείες,

-       παρακλινικές εξετάσεις,

-       κάθε αναγκαία φαρμακευτική αγωγή,

-       ειδικά θεραπευτικά μέσα και προθέσεις.

 

 

 

 

 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΟΠΥΥ :

. Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στα:

α) νοσηλευτικά ιδρύματα των σχηματισμών του ΕΣΥ,

β) πανεπιστημιακά νοσοκομεία,

γ) νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

δ) συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές,

ε) στρατιωτικά νοσοκομεία,

στ) κέντρα αποκατάστασης – αποθεραπείας κλειστής νοσηλείας,

ζ) κλινικές και ιδρύματα χρόνιων παθήσεων,

η) Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και

θ) Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

 

Η νοσηλεία σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις παρέχεται στη βάση σχετικών συμβάσεων που υπογράφονται με τον ΕΟΠΥΥ.

 

 

 

 Η εισαγωγή του ασθενή για νοσηλεία

γίνεται με έντυπο αναγγελίας μετά από ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού για την αναγκαιότητα της νοσοκομειακής περίθαλψης. Στο έντυπο αναγράφεται υποχρεωτικά η

διάγνωση εισόδου. Η διαδικασία εισαγωγής πραγματοποιείται και μέσω ηλεκτρονικής καταχώρησης, (ηλεκτρονική αναγγελία και έκδοση εντύπου αναγγελίας

εισαγωγής).

 

 

Για τις ιδιωτικές κλινικές η ηλεκτρονική αναγγελία είναι υποχρεωτική. Όλοι οι συμβεβλημένοι πάροχοι έχουν υποχρέωση να παρέχουν ιατρικές πληροφορίες και να διευκολύνουν το ελεγκτικό έργο, όλων των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων που αφορά στις νοσηλείες των ασφαλισμένων.

 

Η Νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται μόνο στα συμβεβλημένα με τον Φορέα Ιδρύματα.

 

 

Διαδικασία εισαγωγής

 Η Διαδικασία εισαγωγής του ασθενούς γίνεται με

-       την προσκόμιση γνωμάτευσης του θεράποντα γιατρού στους συμβεβλημένους παρόχους, στην οποία θα αναγράφονται οι λόγοι που επιβάλουν την εισαγωγή για νοσηλεία

-       προσκόμιση του βιβλιαρίου ασθενείας.

Ο Οργανισμός ενημερώνεται ηλεκτρονικά με την είσοδό του ασφαλισμένου, (ηλεκτρονική αναγγελία) και άμεσα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής. Η έγκριση των ειδικών εξετάσεων θα γίνεται άμεσα και ηλεκτρονικά, καθώς και της παράτασης νοσηλείας.

 

Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας και της ταυτοπροσωπίας είναι υποχρέωση των φορέων παροχής δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας που υποδέχονται και νοσηλεύουν ασθενείς.  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας θα πρέπει πριν την εισαγωγή σας να έχετε θεωρήσει το ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σας για το τρέχον έτος.

 

 Ο ασθενής μπορεί να επιλέξει θεραπευτήριο μεταξύ των συμβεβλημένων που θα του υποδειχθούν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Εφόσον ο ασθενής το επιθυμεί μπορεί να νοσηλευτεί σε θέση ανώτερη από την δικαιούμενη. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να καταβάλει ο ίδιος την επιπλέον δαπάνη χωρίς καμιά ευθύνη ή υποχρέωση του Οργανισμού, όμως υποχρεωτικά γνωστοποιείται στον

φορέα κατά την διάρκεια της νοσηλείας, ηλεκτρονικά. Η επιπλέον δαπάνη που καταβάλει ο ασθενής για την νοσηλεία του σε βελτιωμένη θέση έχει σχέση με τις συνθήκες νοσηλείας (νοσηλευτική φροντίδα) και σε καμία περίπτωση το θεραπευτήριο δεν έχει δικαίωμα να τον χρεώσει με πρόσθετες δαπάνες για φάρμακα, εξετάσεις, ή υλικά.

 

Δεν αναγνωρίζονται δαπάνες για αισθητικές επεμβάσεις.

 

Θεραπείες που δεν είναι ευρέως διαδεδομένες και επιστημονικά δόκιμες δεν αναγνωρίζονται, εκτός εάν υπάρχει απόφαση του ΚΕΣΥ ή του ΑΥΣ του ΕΟΠΥΥ.

 

Η φαρμακευτική αγωγή κατά την έξοδο από τις νοσοκομειακές δομές, θα συνταγογραφείται από τον θεράποντα−πιστοποιημένο γιατρό της κλινικής.

 

Για εξαιρέσεις του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΊΟΥ ο ασφαλισμένος μπορεί να επικοινωνήσει με το ΤΑΠΑΕ Η ΕΘΝΙΚΗ για περισσότερες πληροφορίες.

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

Σε όλως εξαιρετικά περιστατικά νοσηλείας ασφαλισμένων ασφαλιστικών οργανισμών σε κρατικά νοσοκομεία για τα οποία απαιτούνται ιδιαίτερες φροντίδες, είναι δυνατή η αναγνώριση της δαπάνης για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής νοσηλεύτριας κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι οκτώ νύχτες.

Η καταβαλλόμενη αμοιβή ορίζεται σε 32 € για κάθε νύχτα τις καθημερινές και σε 40€ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

 και αποδίδεται με την προσκόμιση γνωμάτευσης του Διευθυντή της Κλινικής νοσηλείας.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Γνωμάτευση του Διευθυντή της Κλινικής για την αναγκαιότητα συμπαράστασης αποκλειστικής νοσοκόμας στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες που κρίνεται αναγκαία η χρήση της.
 2. Αποδείξεις των αποκλειστικών νοσοκόμων (Ειδικές έντυπες αποδείξεις) στις οποίες θα πιστοποιείται  η παροχή των υπηρεσιών τους από την Διευθύνουσα του Νοσοκομείου ή της Κλινικής φέροντας απαραίτητα την επίσημη σφραγίδα του Νοσηλευτικού Ιδρύματος.
 3. Θεώρηση από ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ  (π.χ. ελεγκτής ΙΚΑ)
 4. Εξιτήριο.

 

 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΜΕΘ και σε Μονάδες Εγκαυμάτων – ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΑΦ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΜΕΝΝ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Για καλύτερη ενημέρωση παρακαλώ να επικοινωνείτε με το ΤΑΠΑΕ «Η ΕΘΝΙΚΗ».

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Για καλύτερη ενημέρωση παρακαλώ να επικοινωνείτε με το ΤΑΠΑΕ «Η ΕΘΝΙΚΗ».

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Για καλύτερη ενημέρωση παρακαλώ να επικοινωνείτε με το ΤΑΠΑΕ «Η ΕΘΝΙΚΗ».

 

 

 

 

 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

 

Μαιευτική περίθαλψη

 Α. Στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες καταβάλλεται αντί μαιευτικής περίθαλψης εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ύψους 900€, 1200€ για δίδυμη κύηση και 1600€ για τρίδυμη κύηση σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνες του ασφαλιστικού φορέα.

Τοκετός θεωρείται και η γέννηση νεκρού εμβρύου άνω των 25 εβδομάδων.

 

Β. Στις περιπτώσεις επιπλοκών, εφαρμόζεται η διάταξη περί νοσοκομειακής περίθαλψης για την επιπλέον δαπάνη.

 

Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

 

 Χορηγούνται δαπάνες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες ηλικίας έως 50 ετών και μέχρι 4 ολοκληρωμένες προσπάθειες, αφού συμπληρωθεί τετράμηνο από την τελευταία προσπάθεια.

 

Σε περίπτωση ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής η ανώτερη δοσολογία γοναδοτροπινώνπου χορηγούνται ανά προσπάθεια είναι 5.000 IU και έως 4 κυτία GnRH αναλόγων ή έως 3 mg αγωνιστών γοναδοτροπινών (σύμφωνα με τις ενδείξεις και τη δοσολογία κάθε σκευάσματος).

Η corifollitropin alfa δικαιολογείται μόνο στα πλαίσια εξωσωματικής γονιμοποίησης πάντα σε συνδυασμό με GnRH ανταγωνιστή. Τα 100 και 150mcg corifollitropin alfa αντιστοιχούν σε 2.100 IU ανασυνδυασμένης FSH.

Εφ’ όσον χρησιμοποιηθούν ανασυνδυασμένες ή μη φολλιτροπίνες δικαιολογείται η χορήγηση 2.500 IU για την περίπτωση της σπερματέγχυσης.

 

Κατ’ εξαίρεση και σε ειδικές περιπτώσεις χορηγούνται επιπλέον ποσότητες μετά από έγκριση Επιτροπής.

 

Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση της κατά τα άνω Επιτροπής, όπου χρησιμοποιηθούν ανασυνδυασμένες γοναδοτροπίνες να χορηγείται και ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) έως 2.000 IU.

 

Σε περίπτωση πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας η ανώτερη δοσολογία είναι 2.500 IU ανασυνδυασμένης ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) ή 3.000 IU ουροφολλιτροπίνης, εκτός εάν αιτιολογείται από τον ιατρό η ανάγκη αυξημένης δοσολογίας, οπότε οι μονάδες αυξάνονται κατά 500 mg ανά περίπτωση.

Μπορούν να συνταγογραφούνται παράλληλα έως 3 κυτία GnRH αγωνιστών, αλλά όχι ανταγωνιστών γοναδοτροπινών.

 

 

Γυαλιά-Φακοί επαφής

 

Στους ασφαλισμένους χορηγείται για την αποκατάσταση της οπτικής τους οξύτητας ένα ζευγάρι γυαλιά ή φακοί επαφής ανά δύο έτη.

Για δικαιούχους άνω των 40 ετών και εφόσον συντρέχει λόγος, δύο ζευγάρια, ένα μυωπίας, ένα πρεσβυωπίας ή ένα ζευγάρι διπλεστιακά ή πολυεστιακά ή πολυεστιακούς φακούς επαφής. Μέγιστη αποδιδόμενη τιμή για το πρώτο ζευγάρι ορίζεται το ποσό των 80 ευρώ, για το δεύτερο ζευγάρι το ποσό των 60 €, ενώ για τα πολυεστιακά το ποσό των 140 €.

 

Στα παιδιά έως 12 ετών χορηγείται σκελετός με φακούς ασφαλείας (άθραυστα) κάθε δύο (2) έτη. Το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε περίπτωση ανέρχεται σε 100€ για φακούς ή / και γυαλιά. Τα παραπάνω ποσά αποδίδονται μετά από προσκόμιση των απαραίτητων

παραστατικών (παραπεμπτικό –τιμολόγιο αγοράς) χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 • Γνωμάτευση του Οφθαλμιάτρου –Συμβεβλημένου του ΕΟΠΥΥ .
 • Έγκριση από ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ (π.χ. ελεγκτής ΙΚΑ) 
 • Απόδειξη του Οπτικού.
 •  

Στη περίπτωση που ο οφθαλμίατρος συνιστά ιδιαίτερο τρόπο κατασκευής των κρυστάλλων, να το αιτιολογήσει στην γνωμάτευση του, και ο Οπτικός να επιβεβαιώσει εγγράφως ότι τα κρύσταλλα κατασκευάσθηκαν με αυτό το τρόπο.

 

 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

 

Ο ασφαλιστικός φορέας χορηγεί ακουστικά βαρηκοΐας με μέγιστη αποδιδόμενη τιμή τα 400€ χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Τα ακουστικά αντικαθίστανται κάθε 4 χρόνια εκτός των βαρήκοων παιδιών έως 15 ετών που

αντικαθίσταται κάθε χρόνο με την προϋπόθεση ότι η ακουστική τους οξύτητα παρουσιάζει σημαντική μείωση, γεγονός που προκύπτει από συγκριτικά ακουογράμματα και πάνω από 50 decibell βαρηκοΐας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

 1. Γνωμάτευση από ιατρό ΩΡΛ συμβεβλημένου με ΕΟΠΥΥ
 2. Ακουόγραμμα
 3. Τιμολόγιο αγοράς
 4. Σειριακό αριθμό του προϊόντος.

 

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (C−PAP, BI−PAP, BENNET ΚΛΠ)

 

 

 

 1) Αναπνευστικές συσκευές

Για την αγορά αναπνευστικών συσκευών αποδίδεται δαπάνη βάσει του τιμολογίου αγοράς και μέχρι του ποσού που ανά τύπο συσκευής καθορίζεται, ήτοι :

CPAP ( απλή) 840 €

CPAP ( auto) 1050 €

BiPAP ( απλή) 1540 €

ΒιPAP ς/Τ (πίεσης) 3500 €

Αναπνευστική συσκευή όγκου/ πίεσης 7000 €

Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και προβλέπεται η καταβολή από το δικαιούχο, εγγύησης σε ποσοστού 20% του καταβαλλόμενου ποσού, που επιστρέφεται με την επιστροφή της συσκευής.

Ο Οργανισμός υποχρεούται να τηρεί και να αποθηκεύει σε βάση δεδομένων (σε πρόγραμμα access ή excel) τα στοιχεία των συσκευών, που χορηγεί ανά ασφαλισμένο (με αναγραφή και του ΑΜΚΑ αυτού), προκειμένου να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος.

 

Για αναλώσιμα υλικά (μάσκα, κεφαλοδέτης, αναπνευστήρας) των παραπάνω συσκευών αποδίδεται ποσό μέχρι 150 € συνολικά, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου, στο οποίο περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

 

2) Λοιπές συσκευές

Για τη φορητή συσκευή (βαλίτσα) για θέρμανση και αποθήκευση υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης σε μετακινούμενους ασθενείς, αποδίδεται δαπάνη μέχρι του ποσού των 1.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., βάσει τιμολογίου αγοράς και χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Αντικατάσταση αυτής μπορεί να γίνεται ανά τριετία.

Για τη συσκευή μέτρησης χρόνου προθρομβίνης αποδίδεται δαπάνη μέχρι του ποσού των 678,00 €, βάσει τιμολογίου αγοράς και 122,00 € για τα αναλώσιμα υλικά αυτής κατ’ έτος, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

Η συσκευή χορηγείται σε περιπτώσεις ασθενών με θρομβοφιλία, κολπική μαρμαρυγή ή διαθέτουν μεταλλική βαλβίδα και λαμβάνουν χρόνια αντιπηκτική αγωγή από το στόμα.

 

Εάν το τιμολόγιο αγοράς είναι χαμηλότερο του ορισθέντος αντίστοιχου ανωτάτου ποσού, θα καταβάλλεται το ποσό του τιμολογίου.

 

Δ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

α. ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ: στις περιπτώσεις υπνικής άπνοιας που δεν είναι απαραίτητη η χορήγηση αναπνευστικής συσκευής αποδίδεται ποσό έως 200 €, με συμμετοχή του ασφαλισμένου κατά 25%.

β. Σε πάσχοντες από πνευμονική ανεπάρκεια χορηγούνται οι λοιπές αναπνευστικές συσκευές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, κατόπιν προέγκρισης με απόδοση δαπάνης μέχρι 90 € κατά είδος και χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.

γ. Σε πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία χορηγείται ρυθμιζόμενη συσκευή αποσιδήρωσης με κάλυψη της δαπάνης κατά 90%

δ. Στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη χορηγούνται τα κατωτέρω είδη:

 

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

1

Θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη με ένθετα

πέλματα, ανά ζεύγος.

115,20

Κάθε δύο χρόνια (δύο ζεύγη

τη φορά)

2

Πέλμα εξατομικευμένο, ανά τεμάχιο.

34,00

Κάθε χρόνο

3

Θεραπευτικά υποδήματα διαβήτη

Εξατομικευμένα κατόπιν γύψινου

Προπλάσματος, ανά ζεύγος

330,00

Κάθε δύο χρόνια

4

Μπότα αποφόρτισης (aircast) ανά τεμάχιο

69,00

Δεν αντικαθίστανται

5

Υπόδημα αποφόρτισης (half shoes) ανά τεμάχιο

38,00

Δεν αντικαθίστανται

6

Εξατομικευμένος νάρθηκας (cast) ανά τεμάχιο

261,00

Δεν αντικαθίστανται

7

Προθέσεις δακτύλων επί ειδικώνενδείξεων.

Τιμές παραρτήματος

Όπως παράρτημα

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Γνωμάτευση του θεραπευτή γιατρού του φορέα αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας
 2. Απόδειξη αγοράς
 3. Έγκριση ελεγκτή ιατρού
 4. Πιστοποίηση της καταλληλότητας (CE).

 

 

 

Έξοδα κηδείας

 

Από τον Τομέα χορηγείται για έξοδα κηδείας εφ άπαξ βοήθημα, σε περίπτωση θανάτου άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένου ή εξαρτώμενου μέλους αυτού ποσό ίσο με τις δύο τελευταίες μηνιαίες αποδοχές του, ενώ για συνταξιούχο ή προστατευόμενο μέλος αυτού ίσο με το ποσό των δύο συντάξεων αυτού.

Το ανώτερο βοήθημα δεν πρέπει να είναι κατώτερο από το διπλάσιο του βασικού μισθού του 13ου κλιμακίου του ενιαίου μισθολογίου όπως ισχύει κατά το χρόνο θανάτου.

 Το βοήθημα καταβάλλεται στον/ην σύζυγο ή σε αυτόν που επιμελήθηκε και πλήρωσε τα έξοδα κηδείας, με κατάθεση του ποσού που προκύπτει στον λογαριασμό που δηλώθηκε και διατηρείτε  από το Ταμείο από τον άμεσα ασφαλισμένο. Το βοήθημα που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα καταβληθέντα πραγματικά έξοδα.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟ

1. Αίτηση του/της συζύγου

2. Το βιβλιάριο ασθενείας  και το συνταγολόγιο του αποβιώσαντος.

3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εις διπλούν).

4. Τιμολόγιο για την δαπάνη, από το γραφείο τελετών.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 που δηλώνει ότι «ο δικαιούχος του βοηθήματος, ότι δεν πήρε αλλά και ούτε θα πάρει τα έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα»

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ

ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (ΠΛΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥ)

1. Αίτηση του/της συζύγου

2. Το βιβλιάριο ασθενείας  και το συνταγολόγιο του αποβιώσαντος.

3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εις διπλούν).

4. Τιμολόγιο για την δαπάνη, από το γραφείο τελετών.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 που δηλώνει ότι ο δικαιούχος του βοηθήματος, ότι δεν πήρε αλλά και ούτε θα πάρει τα έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα

6. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών από τον Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος/η  ο/η αποβιώσας. Παραδίδεται κατόπιν ενόρκου βεβαιώσεως 2 μαρτύρων.

8. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599 που υπογράφουν όλοι όσοι  αναφέρονται στο Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (πλην του δικαιούχου των εξόδων), και δηλώνουν ότι «δεν έχουν οιαδήποτε αξίωση επί των εξόδων κηδείας, τα οποία δικαιούται να εισπράξει ο ....(ονοματεπώνυμο δικαιούχου)....». Οι  Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΜΕΑ

 

 

 

 

Γ’ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8

104 32  ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.  : 210 5240460-461-463

210-5225514

FAX: 210 5240425

Α.Φ.Μ.: 9981191503

ΔΟΥ: ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ

 

        ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

    

 

ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΟΜΕΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07:30  – 15:00

 

08:00  – 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμα έντυπα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΣΦΑΛ.ΕΤΑΙΡΙΑΣ « Η ΕΘΝΙΚΗ»

Ταχ.δ/νση : Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8, Αθήνα Τ.Κ.104 32

Τηλέφωνο : 210-5240460

                      210-5225514,

                      210-5240439

Fax.              : 210-5240425

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

 

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ    : __________________________________

ΑΜΚΑ                 : __________________________________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   : __________________________________

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ    : __________________________________

 

 

 

Όπως προκύπτει από τα υποβαλλόμενα στο ΤΑΠΑΕ «Η ΕΘΝΙΚΗ» δικαιολογητικά, δαπάνησα ΕΥΡΩ …………………………………………………………………………….

Παρακαλώ να εγκρίνετε το δικαιούμενο ποσό παροχής ιατρικής περίθαλψης και να το καταθέσετε στον Τραπεζικό Λογαριασμό μου, μέσω του οποίου λαμβάνω μηνιαίος τον μισθό μου / σύνταξη μου.

 

 

……………………………

Υπογραφή

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ : ……………………………. ΕΤΟΣ : …………………….

 

ΥΠΟΛΟΓ.ΠΟΣΑ :

 

ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ

ΕΛΑΒΑΝ