Εκτύπωση

Η Ιστορία του Συλλόγου μας

 

1969-1975

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση το Φεβρουάριο του 1969 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος ο εμπνευστής και συνιδρυτής Σπυρίδων Οικονομίδης.

Αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Πασχαλίδης

Γενικός Γραμματέας ο Σωκράτης Παραβάντης

Μέλη: Μιχαήλ Πάντος, Βασίλειος Καλογρίδης , Γεράσιμος Πετρίδης και Ευγενία Πασπάλη.

O Σπυρίδων Οικονομίδης διετέλεσε Πρόεδρος από το 1969 μέχρι του θανάτου του το 1975.

Κατά την περίοδο αυτή ο νεοσυσταθείς Σύλλογος έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της αυτοτέλειας του ΤΑΠΕ, όταν είχαν εκδηλωθεί έντονα οι προθέσεις της τότε στρατιωτικής κυβέρνησης για ενοποίηση των ταμείων.

1975 – 1979

Ο Βασίλειος Καλογρίδης διαδέχτηκε τον Σπυρίδωνα Οικονομίδη και  παρέμεινε ως το 1979.

1979 – 1991

Τον Απρίλιο του 1979 εξελέγη νέο ΔΣ με Πρόεδρο τον Χρήστο Δημακόπουλο ο οποίος παρέμεινε μέχρι τον Μάιο του 1991.

1991 - 2003

Τον Μάιο του 1991  μέχρι τον Μάιο του 2001 πρόεδρος διετέλεσε ο Γεώργιος Γιγκλάς.

Την περίοδο αυτή καταρτίζεται το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 2155 με συμβαλλομένους την Εταιρία, που συμπίπτει να είναι ασφαλιστής και εργοδότης, και το Σύλλογο των εργαζομένων. Στο συμβόλαιο αυτό ο Γεώργιος Γιγκλάς συνέβαλε στο να περιληφθούν  και οι συνταξιούχοι.

2003- 2015

Από τον Μάιο του 2001 μέχρι τον Μάιο του 2015 πρόεδρος διετέλεσε ο Μάριος Καρακώστας.

2015 - 2017

Από τον Ιούνιο 2015 εξελέγη νέο Δ.Σ με Πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο ο οποίος παρέμεινε μέχρι τον Απρίλιο του 2017

2017 -  2022

Από τον Μάιο του 2017  μέχρι τον Οκτώβριο του 2022  Προέδρος  διετέλεσε ο Ιωάννης Κόλλιας