Εκτύπωση

Απόφαση 2155/2013 Διοικητικού Εφετείου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

                                                        Για το Θέμα της απόφασης του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ με αριθμό 2155/2013

Δικηγόρος κ. ΣΤΡΙΜΠΕΡΗΣ

 1. Επιστολή από το Δ.Σ του Συλλόγου μας προς τον κ. Στρίμπερη
 2. Επιστολή του κ. Στρίμπερη προς το Σύλλογο μας, για το ίδιο θέμα.
 3. Έντυπο αιτήσεως, όπως διατυπώθηκε από το γραφείο του κ. Στρίμπερη
 4. Επιστολή του Δ.Σ του συλλόγου μας, προς τα μέλη με ημερομ. 24/3/1998 για ενημέρωση και πρόταση να ανατεθεί η υπόθεση στο γραφείο του κ. Στρίμπερη
 5. Παρόμοια επιστολή με ημερομηνία 8/4/1998.
 6. Ιδιωτικό συμφωνητικό.
 7. Ενημερωτικό σημείωμα του κ. Στρίμπερη για έκδοση απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, για συνταξιούχους της Αγροτικής Τράπεζας.
 8. Περίληψη αποφάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας Νο 2541/2010 σελίδες 7.
 9. Περίληψη Συμβουλίου Επικρατείας Νο 2541/2010, σελίδες 28.
 10. Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Νο 2155/2013 σελίδες 16.
 11. Επιστολή της νομικής υπηρεσίας του Ι.Κ.Α, δικηγόρου κ. Ν.Κουλουκτσή, με ημερομηνία 26/11/2013 προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ταμείο Ασφλ. Προσ. Ασφ. Ετ. Ἡ ΕΘΝΙΚΗ"
 12. Πράξη Τριμελούς Επιτροπής Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.